Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefonnummer (+47 915) 09020
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Foretaksnummer 915 651 232 - SpareBank 1 Skadeforsikring AS
915 651 231 - SpareBank 1 Forsikring AS
Tillatelse Selskapene har konsesjon fra Finansdepartmentet til å drive forsikringsvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90