Selskapsinformasjon

ForretningsadresseHammersborggata 2, 0179 Oslo
PostadressePostboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefonnummer(+47) 915 09020
ForetaksregisterBrønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer915 651 232 - Fremtind Forsikring AS
915 651 321 - SpareBank 1 Forsikring AS
TillatelseSelskapene har konsesjon fra Finansdepartmentet til å drive forsikringsvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til FinansdepartementetAkersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90